SAMPLE  TOURS:

· IRAN TREKKING TOURS
...................................................
· IRAN CLIMBING TOURS
...................................................
· IRAN WALL CLIMBING TOURS
...................................................
· IRAN MOUNTAIN SKI TOURS
 
...................................................
· IRAN DESERT TOURS
...................................................
· IRAN CULTURAL TOURS
...................................................
· IRAN CANYON TOURS
...................................................
· IRAN HELI-SKI TOURS
...................................................
· IRAN PARAGLIDING TOURS

...................................................
 

 

HomeAbout UsIran NatureBookingIran VisaContact Us

 

تـور:کویر جنگل چشمه 

 

مـدت تـور:

3 روز و 2 شب              

تاریخ اجراء تـور:

1315 خرداد 94

مهلت ثبت نام تور:

تا 8 خرداد 94


-جـاذبـه های تـور: کویر – رملهای روان – معدن هیجان انگیز نمک – غار دربند مهدی شهر – چشمه علی دامغان – چشمه هزار رنگ –باداب سورت – دریاچه الندان و جنگل

روز

مسیـر

اول


ساعت 6 حرکت به سمت گرمسار – پیاده روی روی رملهای روان و صرف صبحانه و چای در طبیعت – بازدید از غار و معدن بزرگ نمک –بعدازظهر غار دربند مهدی شهر و چشمه علی دامغان –
شب مانی  در چشمه  علی دامغان  (جمع پیاده روی : 3 ساعت در کل)
 

دوم


ساعت 7 صبحانه – ساعت 9 و نیم چشمه باداب سورت – ناهار رستوران – بعدازظهر دریاچه زیبای جنگلی الندان – شب مانی در خانه روستایی (جمع پیاده روی :  2 ساعت)
 


سوم

 

ساعت 7 صبحانه – سپس پیاده روی در جنگل و رودخانه – ناهار در طبیعت – ساعت 3 بعدازظهر حرکت به سمت تهران (جمع کل پیاده روی: 2 ساعت)
 

 سـرویـس های شـامـل:

- راهنمای طبیعت گردی در کل مسیر
- بیمه حوادث
- صبحانه (3 وعده) + شام (2 وعده) + ناهار روز سوم (1 وعده)
- پذیرایی
- وسیله نقلیه (بسته به نفرات ثبت نامی تور)
- اقامت 2 شب (1 شب چشمه علی دامغان و 1 شب خانه روستایی)

سـرویـس هـای غیـر شـامـل:

- ناهار روز اول و دوم بعهده گردشگر

 

       قیمت: 300 هزار تومان     

 


جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام تور

با شماره تلفن: 4 – 77510463 یا همراه (09194323239 – آقای خالقی ) تماس حاصل نمایید.